PAISTE/FOMULA602 70sThinCrash 16インチ クラッシュ シンバル パイステ B07PK8K55V